Studies

Financieel Management & Leadership (Post HBO)

In veel organisaties bent u als manager medeverantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. U wordt regelmatig geconfronteerd met investeringsthematieken die directe gevolgen hebben voor de ‘profitability’ en continuïteit van de organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat u als manager inzicht heeft in de financiën, management control, financieringsissues en dat u de implicaties van uw beslissingen voor de organisatie goed kunt overzien. Leadership vormt uiteraard ook een belangrijk onderwerp hierbij. Tijdens de opleiding wordt hier ook nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Onderwerpen en learnings

  • Welke grondbeginselen zijn er op het gebied van financieel management?
  • Hoe verhouden balans, resultatenrekening en winstverdeling zich tot elkaar?
  • Welke informatie kunt u vergaren met een kasstroomanalyse?
  • Hoe verhouden investeringsbeslissingen zich tot het bedrijfsresultaat?
  • Welke kostprijsberekeningsmethoden zijn er en hoe zijn deze te gebruiken?
  • Welke financieringsvormen zijn er hoe zijn deze toe te passen?
  • Hoe werkt financiële budgettering en planning voor korte en lange termijn?
  • Wat is de rol van leadership en management skills bij financiële beslissingen?

Resultaat van de opleiding

Na afloop van de opleiding financieel management & leadership bent u in staat om betere beslissingen te nemen met scherpere kennis van financiële zaken. U kunt de huidige financiële situatie van uw organisatie beter analyseren en kunt met behulp van financiële kengetallen hier beter duiding aan geven. U bent in staat om de implicaties van uw financiële beslissingen beter te overzien en beseft welke rol leadership  hierbij speelt. U heeft inzicht in de succesfactoren van financial leaders en bent op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van financieel management, kasstroomanalyse, financieringsvormen en investeringsproblematiek.

Inhoud van de opleiding

“De Post HBO opleiding ‘Financieel Management & Leadership’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie. Hierin volgt u colleges, werkt aan opdrachten en schrijft ter afronding een referaat. 

Dag 1: Grondbeginselen financieel management (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u welke grondbeginselen er zijn op het gebied van financieel management en hoe u hiermee kunt werken. Denk hierbij aan het opstellen en interpreteren van de balans, de werking van de resultatenrekening en de bepaling van verlies of winst. U leert verder wat het nut is van een kasstroomanalyse, hoe u hiermee kunt werken en welke managementinformatie u hieruit kunt destilleren. U werkt tijdens deze dag aan diverse opdrachten en cases, zowel individueel als in groepsverband. Aan het einde van de dag heeft u een goed inzicht in de basisprincipes van financieel management en weet u waar u als manager op moet letten, waar de valkuilen zitten en hoe u actief bij kunt sturen.

Dag 2: Investeringsbeslissingen en relatie met bedrijfssresultaat (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert u op welke manier bepaalde investeringsbeslissingen samenhangen met het bedrijfsresultaat. U krijgt inzicht in investeringsproblematiek en de gevolgen voor de winstgevendheid en continiteit van de organisatie. U krijgt tools en instrumenten in handen om de kosten te kunnen beheersen en het bedrijfsresultaat te optimaliseren. De kennisoverdracht zal wederom plaatsvinden aan de hand van opdrachten en cases waaraan u individueel en in groepsverband werkt.

Dag 3: Kostprijsberekening, financieringsvormen en budgettering (college 5 en 6)

Tijdens deze dag doet u kennis op over kostprijsberekeningsmethodes. U krijgt uitleg over verschillende gangbare methodes, wat de voor- en nadelen ervan zijn, welke u wanneer het beste kunt gebruiken en uiteraard leert u elke methode te gebruiken. U doet verder kennis en inzicht op over diverse financieringsvormen. Welke onderscheiden zijn er te maken en hoe maakt u gefundeerde keuzes hierin? Tot slot wordt u bijgeschoold over alle ‘ins and outs’ van financiele budgettering. U leert onder andere planningen samen te stellen voor de korte en langere termijn.

Dag 4: Leadership en managementstijlen bij financiele projecten (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u welke rol leadership kan spelen bij het nemen van financiele beslissingen en/ of de implementatie van financieel beleid. U krijgt inzicht in de effectiviteit van verschillende managementstijlen, bedrijfscultuur, interne weerstand en draagvlakcreatie. Verder worden succeskenmerken van zogenoemde ‘financial leaders’ met u gedeeld. Waarom hebben zij meer succes dan andere spelers in de markt en hoe kunt u deze informatie inzetten voor uw eigen organisatie. Tot slot doet u nieuwe managementvaardigheden op die u kunnen helpen bij het uitvoeren en managen van nieuwe financieel-strategische projecten.

Dag 5: Implementatie van financieel-strategisch beleid (college 9 en 10)

Tijdens deze dag leert u hoe u de organisatie gereed kunt maken voor de doorvoering van financieel-strategische beslissingen en/of de implementatie van nieuw financieel beleid. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u een team prepareert en hoe u dit kunt managen. U leert hoe u het veranderproces zo effectief mogelijk kunt laten plaatsvinden maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde resultaten bij aan het totaal?

Ik heb vragen die hier niet worden beantwoord
Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opgenomen. Ook kunt u uw contactgegevens achterlaten en wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren. Het gesprek zal confidentieel worden behandeld.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten