Changemanagement Management Modellen

Conflicthantering

In ondernemingen ontstaan frequent conflicten. Dit komt door verschillen in overtuigingen, standpunten of belangen tussen mensen. Daarbij komt het feit dat ieder mens anders reageert in specifieke situaties op basis van kennis en karakter. De één is erg gesteld op het in stand houden van een relatie, de ander gaat puur voor het eigen belang. Op basis hiervan onderscheid het model twee tegenstrijdige reacties wat betreft omgaan met conflicten, namelijk  assertiviteit en coöperativiteit. Assertiviteit slaat op het opkomen voor het eigen belang. Coöperativiteit heeft betrekking op samenwerking.

Toelichting
Op basis van deze twee dimensies onderscheid het model vijf verschillende stijlen om met conflicten om te gaan. Dit zijn de stijlen toegeven, vermijden, compromis, samenwerken en doordrukken. Deze worden hieronder uiteengezet.

  1. Toegeven: deze stijl focust zich op de  relatie met een andere partij of persoon die niet verstoord mag worden. Hierbij wordt het eigen belang ondergeschikt aan het belang van een ander. Het uiteindelijke besluit of het resultaat van het conflict is in dit geval nadelig voor de partij die toegeeft.
  2. Vermijden: deze stijl focust zich op het ontwijken van het conflict. Mensen gaan er dan vanuit dat het probleem van zelf overwaait. De assertiviteit en de coöperativiteit is laag bij deze stijl, simpelweg omdat deze aspecten door vermijding helemaal niet naar voren komen.
  3. Compromissen sluiten: deze stijl focust zich op het zoeken naar oplossingen die voor beide partijen het meest acceptabel zijn. Het doel hierbij is dat door zoeken naar een oplossing waar beide partijen baat bij hebben en betere oplossing ontstaat.
  4. Samenwerken: deze stijl focust zich op het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Het belang van beide partij staat hierbij voorop. Middels samenwerking en het overwegen van verschillende oplossingen wordt de best mogelijke oplossing voor beide partijen in acht genomen.
  5. Doordrukken: deze stijl focust zich puur op het eigen belang en laat het samenwerkingsaspect achterwege. Binnen deze stijl is er maar één winnaar en dat is de persoon die het eigen belang doordrukt. Hantering van deze stijl leidt vaak tot ruzie en nog grotere conflicten.

Om vast te stellen welke stijl iemand hanteert, kan een vragenlijst van de auteurs van het model Thomas en Kilman geraadpleegd worden.

Aandachtsgebieden
Iemand heeft op basis van het model een voorkeur voor een te hanteren stijl. Deze stijl gebruikt iemand dan ook van nature in situaties die zich voordoen waar iemand geen controle over heeft. In gecontroleerde situaties kan een persoon bewust kiezen om een bepaalde stijl te hanteren om het resultaat in een bepaalde richting te duwen.

LITERATUUR
www.kilmann.com

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.