Changemanagement Kennismanagement Management Modellen Strategie

The intelligence pyramid

Informatieverzameling vanuit de markt is essentieel om als organisatie constant vooruitgang te boeken en dit wordt dan ook al lang gedaan.  Het wordt echter steeds moeilijker om de juiste gegevens te verzamelen die leiden tot meer groei en winst ten opzichte van de concurrent. Het vertalen van marktinformatie naar kennis, intelligentie, strategie en concrete acties wordt dan ook steeds crucialer.
Naast business intelligence, welke zich richt op de interne kwantitatieve gegevens, en competitive intelligence, die zich richt op de externe kwalitatieve gegevens, is zichtbaar dat organization intelligence in opkomst is. De organisatie-intelligentie vertaalt de gevonden kennis naar intelligentie voor de onderneming, zodat deze de impact op de strategie kan bepalen en daarmee de juiste besluiten kan nemen en acties kan uitzetten. Een combinatie van deze drie intelligenties wordt weergegeven in de intelligentiepiramide.

Door gebruik te maken van de intelligentiepiramide kan de onderneming veranderen van een onderneming die de markt reactief benadert naar een onderneming die de markt proactief benadert. Een onderneming die de markt proactief benadert wordt in staat gesteld om daadkrachtig te anticiperen op marktveranderingen.

Toepassing
De toepassing van dit model bestaat uit een aantal stappen die tezamen de intelligentiecirkel vormen. De cirkelvorm geeft de continuïteit van het proces weer. Nadat de gegevens zijn verzameld en zijn vertaald naar actie in de onderneming wordt er opnieuw gestart met het verzamelen van gegevens.

De intelligentiecirkel bestaat uit de volgende stappen:

 1. Data
  De eerste stap van de intelligentiecirkel betreft het verzamelen van gegevens. De uitdaging van het verzamelen van gegevens is verzamelen op relevantie. Daarnaast is de uitdaging dat ook niet te veel wordt afgebakend, zodat bepaalde keuzes over het hoofd worden gezien.
  Het aanbrengen van structuur middels de inzet van de juiste ICT-tools kan hierbij uitkomst bieden. Verder is het van belang dat er zowel kwalitatieve als kwantitatieve date wordt gegenereerd.
 2. Informatie
  Hierbij gaat het om informatie die nieuw is en dus waarde toevoegt voor de organisatie.
  Deze informatie geeft inzicht in de onderneming, interne analyse, de omgeving van de onderneming. Gegenereerde informatie dient te worden gecontroleerd op relevantie, betrouwbaarheid, accuraatheid en validiteit. Indien mogelijk dient de informatie ook te worden geverifieerd. De informatie dient vervolgens te worden gestructureerd en gefilterd. Structureren is de informatie indelen in groepen en filteren betekent dat de niet-relevante informatie eruit gehaald wordt. Geadviseerd wordt niet-relevante informatie niet volledig te verwijderen, omdat dit op een later moment nog weldegelijk relevant kan zijn.
 3. Kennis
  Hierbij gaat het om het delen van kennis op basis van de gegenereerde informatie door gezamenlijk de informatie te analyseren welke leidt naar inzicht op 3 niveaus, namelijk op operationeel (detail), tactisch (prestatie-indicatoren) en strategisch niveau (succesfactoren). Van belang is dat expliciete kennis wordt opgeslagen in ICT-systemen en toegankelijk worden gemaakt voor anderen.

 4. Intelligentie
  Door de combinatie en interpretatie van de kennis ontstaat een mate van intelligentie binnen de onderneming op de drie eerder aangehaalde niveaus. Deze intelligentie wordt gebruikt om proactieve analyses te maken en de ontwikkelingen in de markt te prognosticeren. Hierdoor wordt de onderneming in staat gesteld om eerder te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt dan de concurrentie.
 5. Strategische impact en besluitvorming
  Voor het management wordt de mogelijkheid gecreëerd om, op basis van de voorspellingen, keuzes te maken voor de organisatie. Op operationeel niveau kunnen deze direct (op korte termijn) gemaakt worden, terwijl op tactisch- en strategisch niveau overleg nodig is.  Het verspreiden, communiceren en aanbevelen van de intelligentie is een kritische voorwaarde om tot het juiste inzicht te komen van alle processen binnen de organisatie.

 6. Actie
  De laatste stap is het overgaan tot actie, op basis van voorgaande, welke dienen te leiden naar duurzaamheid en winstgevendheid voor de organisatie.

LITERATUUR
www.rodenberg.nl
www.globalintelligence.com

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.