Studies

Verandermanagement & Leadership (post HBO)

Om vastgestelde organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn dat de koers van de organisatie gewijzigd dient te worden.  Dit impliceert doorgaans dan ook een organisatieverandering. Om een veranderproces succesvol te realiseren, is het noodzakelijk dat er afdoende kennis, inzicht en kunde aanwezig is. Zonder voorgenoemde kan een ingezette verandering voltrekt verkeerd uitpakken met vergaande consequenties. U heeft immers te maken met bestaande structuren, sentimenten, culturen, waarden en een politiek krachtenveld. Na afronding van de opleiding weet u exact wat er nodig is om een organisatie te veranderen en heeft u de juiste managementskills om een verandering succesvol te implementeren en te waarborgen.

Utrecht Business School heeft een unieke opleiding Verandermanagement & Leadership (post HBO) ontwikkeld in samenwerking met docenten uit de wetenschap als succesvolle ondernemers uit de praktijk. In slechts drie maanden krijgt u kennis en tools toegereikt om uw leadershipskills dermate te verfijnen dat u in staat wordt gesteld een verandertraject op krachtige wijze kunt leiden en de verandering(en) weet te waarborgen.

Welke thema’s staan centraal in deze module?

 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van verandermanagement?
 • Welke inzichten en concepten zijn er op het vlak van change management?
 • Hoe kan ik een effectieve veranderstrategie formuleren?
 • Hoe kan ik de veranderstrategie succesvol doorvoeren in de organisatie?
 • Welke rol spelen leadership, cultuur, waarden en politiek bij verandering?
 • Welke skills zijn vereist om het veranderproces succesvol door te voeren?
 • Hoe meet ik de effectiviteit van de veranderstrategie?

Wat haal ik eruit?

 • Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de veranderstrategie
 • U bent in staat om tot een strategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie
 • U weet hoe u een effectief veranderproces kunt initieren en hoe u de organisatie kunt bewegen in een wenselijke richting
 • U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen kennen voor het welslagen van veranderprocessen
 • U weet tevens hoe u om moet gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren
 • U bent op de hoogte van succesfactoren van change leaders en weet hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren
 • Tot slot verkrijgt u de laatste kennis over change management

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is zo opgezet om u in praktische zin, en in relatief kort tijdsbestek, zoveel mogelijk bij te brengen over leadership en verandermanagement. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een hoofddocent. De hoofddocent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen, opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De hoofddocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. De opleiding duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges. Het aantal deelnemers is gemaximeerd van 10-15 deelnemers, zodat we afdoende persoonlijke aandacht kunnen bieden. De opleiding, in het bijzonder de thema’s die centraal staan, zien er als volgt uit: 

Dag 1: Bedrijfsstrategie en verandermanagement (college 1 en 2)
Gedurende dit college leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle veranderstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiekunde, verander management en HRM. U leert tot slot welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste veranderstrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

Dag 2: Het veranderproces; structuren, systemen en alignment (college 3 en 4)
Gedurende dit college leert hoe u uw veranderstrategie verder kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en guidelines over change management uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met bestaande structuren en systemen en hoe u deze kunt veranderen en (weer) in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van het veranderproces en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten van de veranderstrategie.

Dag 3: Bedrijfscultuur, weerstand en gedragsverandering(college 5 en 6)
Gedurende dit college leert u hoe u uw veranderstrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw veranderstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Tot slot wordt er gefocusd op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces.

Dag 4: Leadership en verandermanagement (college 7 en 8)
Gedurende dit college leert u welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van change leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van verandermanagement en wat onderscheidt hen van anderen? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

Dag 5: Implementatie en realisatie van veranderbeleid (college 9 en 10)
Gedurende dit college leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een veranderstrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale veranderproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde deelresultaten bij aan het totaal?

Wie kan zich aanmelden voor de opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van leadership in relatie tot changemanagement. De opleiding betreft een executive training, inhoudende dat een bepaald werk- en denkniveau noodzakelijk is. Doorgaans hebben onze deelnemers een achtergrond op het gebied van bedrijfskunde of organisatiekunde, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, echter is onze ervaring dat het optimale leerresultaat gelegen is een ruime(re) werkervaring. Gelet op het gemaximeerd aantal deelnemers kan er sprake zijn van selectie.

Is het mogelijk om een college bij te wonen alvorens ik beslis?
Utrecht Business School (UBS) biedt u verschillende mogelijkheden, zodat u kunt beoordelen of de opleiding aansluit bij uw behoefte en verwachtingen. Wij adviseren u in beginsel contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend – en confidentieel- gesprek.
Ook kunt u geheel kosteloos en digitaal introductiecursussen volgen binnen alle door Utrecht Business School aangeboden clusters en samenhangende (verkorte) opleidingen.  

Ik heb vragen die hier niet worden beantwoord
Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via 030-2270497 (optie 6) of via contact [at] ubsbusiness.nl

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten