Financieel Management Modellen

Monte Carlo-analyse

De Monte Carlo-analyse, ook wel de Monte-Carlosimulatie genoemd, betreft een statistische techniek die wordt gebruikt om de impact van onzekerheid in een bepaalde situatie te evalueren. Het wordt vaak toegepast op financiële vraagstukken, zoals investeringsbeslissingen, waarbij verschillende variabelen onzeker zijn.
In plaats van slechts één set waarden voor deze variabelen te gebruiken, genereert deMonte Carlo-analyse willekeurige sets van waarden op grond van hun waarschijnlijkheidsverdelingen. Door duizenden of zelfs miljoenen van deze willekeurige scenario’s te simuleren, kan een meer realistisch beeld worden verkregen van de mogelijke uitkomsten én de waarschijnlijkheid van verschillende resultaten.

Voorbeeld van een Monte Carlo Analyse in Excel

Onderstaand een voorbeeld van een Monte Carlo-analyse in de context van een investeringsbeslissing.

Stel dat u overweegt te investeren in een nieuw project, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw product. Er zijn verschillende onzekere factoren die van invloed kunnen zijn op het succes van het project, zoals de verkoopprijs van het product, de productiekosten, de marktvraag en dergelijke.  De volgende stappen kunt u dan nemen:

 1. Identificeer de onzekere variabelen:
  – Verkoopprijs per eenheid
  – Productiekosten per eenheid
  – Marktvraag (aantal eenheden)
 2. Bepaal de waarschijnlijkheidsverdelingen:
  – Verkoopprijs: Gebaseerd op marktonderzoek, stel een waarschijnlijkheidsverdeling op voor mogelijke verkoopprijzen.
  – Productiekosten: Schat de variabiliteit van productiekosten en creëer een waarschijnlijkheidsverdeling.
  – Marktvraag: Gebruik historische gegevens of marktonderzoek om de variabiliteit in de marktvraag te modelleren.
 3. Voer de Monte Carlo-simulatie uit:
  – Genereer willekeurige sets van waarden voor de bovengenoemde variabelen op grond van hun waarschijnlijkheidsverdelingen.
  – Bereken de netto-opbrengst voor elk gegenereerd scenario (bijvoorbeeld: (Verkoopprijs – Productiekosten) * Marktvraag – Investering).
  – Herhaal deze stappen duizenden of miljoenen keren.
 4. Analyseer de resultaten:
  – Na de simulatie heb je een distributie van mogelijke uitkomsten.
  – Kijk vervolgens naar de gemiddelde netto-opbrengst, standaardafwijking en de waarschijnlijkheid van verschillende financiële resultaten.
 5. Neem een geïnformeerde beslissing:
  – Op grond van de resultaten van de Monte Carlo-analyse kunt u een meer geïnformeerde beslissing nemen over het al dan niet investeren in het project.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

Hoewel Monte Carlo-analyse een krachtige tool is voor het modelleren van onzekerheid, zijn er enkele belangrijke kanttekeningen die zinvol zijn om te overwegen:

 1. Vereenvoudigingen en aannames: Monte Carlo-modellen zijn vaak gebaseerd op vereenvoudigingen en aannames over het gedrag van variabelen en hun onderlinge relaties. Deze vereenvoudigingen kunnen de nauwkeurigheid van de resultaten beïnvloeden.
 2. Datakwaliteit: De nauwkeurigheid van de resultaten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de invoerdata en de nauwkeurigheid van de aannames over de waarschijnlijkheidsverdelingen van variabelen. Als de invoerdata onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunnen de resultaten vertekend zijn.
 3. Correlatie tussen variabelen: Monte Carlo-modellen veronderstellen vaak onafhankelijkheid tussen variabelen, maar in de praktijk kunnen variabelen onderling gecorreleerd zijn. Het negeren van deze correlaties kan leiden tot onnauwkeurige resultaten.
 4. Validatie: Het is belangrijk om de resultaten van een Monte Carlo-simulatie te valideren om te controleren of deze overeenkomen met de verwachtingen en real-world scenario’s. Het ontbreken van validatie kan leiden tot foutieve conclusies.
 5. Interpretatie van resultaten: Het is belangrijk om de resultaten van een Monte Carlo-analyse op de juiste manier te interpreteren en rekening te houden met de mate van onzekerheid. Het is mogelijk dat de resultaten een breed scala aan uitkomsten laten zien, wat kan leiden tot verschillende interpretaties.
 6. Nauwkeurigheid: Bij het uitvoeren van Monte Carlo-simulaties op een computer kunnen er beperkingen zijn wat betreft de nauwkeurigheid van de willekeurige getallen die worden gegenereerd. Dit kan invloed hebben op de nauwkeurigheid van de resultaten, vooral bij een groot aantal iteraties.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten