Gantt Chart

Chantt Chart
Een Gantt Chart is een visuele weergave van de planning van een project met daarin een geïntegreerd tijdspad dat doorlopen wordt met activiteiten. De Gantt Chart is zeer bruikbaar om een project te beheersen en een geprognosticeerd tijdspad op te volgen. Toepassing Een Gantt Chart is feitelijk opgedeeld in twee delen, namelijk een tabel gedeelte en een grafische weergave van de planning. In de tabel staan de activiteiten verwerkt die dienen te worden uitgevoerd alsook staan hier de deadlines...
Lees verder

Projectmanagement op basis van PRINCE2

PRINCE2
De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Edition 2009. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2009. Deze uitgave voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen. Het boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. ...
Lees verder

Projectmanagement

Projectmanagement
'Projectmanagement' is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis willen maken met projectmatig werken. Dit boek is al lange tijd een bestseller in het hoger onderwijs en onder professionals. Vooral de laagdrempelige aanpak en de uitgebreide website worden geroemd. In de eerste helft van het boek wordt een beknopte toelichting gegeven op projectmatig werken, hoe het kan worden toegepast en op welke wijze een project succesvol kan worden gepland en afgerond. De tweede helft i...
Lees verder