Consumentenkoop Juridisch Kennisbank

Rechten van de verkoper, indien de koper zijn verplichtingen schendt.

Als de koper de koopprijs niet betaalt pleegt hij wanprestatie. De verkoper kan dan een beroep doen op zijn rechten in boek 6 en 3 van het BW. Ook mag de verkoper een beroep doen op het recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW). Dit betekent, dat de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring van de verkoper wordt ontbonden. Als gevolg hiervan wordt de verkoper weer eigenaar van de zaak en kan hij de zaak als zijn eigendom terugvorderen van de koper (revindiceren, art. 5:2 BW). Het recht van de koper of van zijn rechtverkrijgers eindigt door de ontbinding.

Voorwaarden recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW):

  1. De verkochte zaak moet een roerende zaak zijn (en geen registergoed).
  2. De verkochte zaak moet zijn afgeleverd bij de koper en zich nog daar bevinden (art. 7:39 en 7:42 BW).
  3. De koopprijs is niet betaald. Als een deel van de koopprijs niet is betaald, dan kan de verkoper slechts dat deel terugvorderen. Na terugbetaling door de verkoper van het reeds betaalde deel, kan het terugvorderingsrecht volledig worden uitgeoefend.
  4. Er is voldaan aan de eisen voor een ontbinding van artikel 6:265 BW. Er moet sprake zijn van verzuim van de koper.
  5. De zaak moet zich nog in dezelfde staat bevinden (art.7:41 BW). De zaak mag niet zijn verwerkt of bewerkt (denk aan natrekking).
  6. Reclamerecht moet worden ingeroepen binnen de wettelijke termijnen (art. 7:44 BW).

Wettelijke termijnen
De wettelijk vastgestelde reclametermijnen zijn:

–          binnen zes weken vanaf de datum van de opeisbaarheid van de koopprijs; of
–          binnen zestig dagen vanaf de datum dat de zaak bij de koper of bij een door de koper aangewezen persoon is opgeslagen.

Het recht van reclame vervalt als beide termijnen verstreken zijn.

Reclamerecht en ontbinding
Het voordeel van het recht van reclame boven de gewone ontbinding van artikel 6:265 BW is, dat eerstgenoemde zakelijke werking heeft. Dat betekent dat de verkoper door het uitoefenen weer eigenaar is geworden. Bij de gewone ontbinding heeft de koper een terugleveringsplicht. Zolang aan deze plicht niet is voldaan is de koper nog steeds eigenaar van de zaak.
Een ander verschil is gelegen in het feit dat de verkoper bij toepassing van ontbinding via boek 7 geen recht heeft op schadevergoeding (art. 7:39 lid 1 BW), terwijl bij ontbinding op basis van art. 6:265 BW de verkoper daar wel recht op heeft (art. 6:277 BW).
Voorbeeld: het verschil komt het best tot uitdrukking in het faillissement van de koper. Hierin is de verkoper separatist op basis van het recht van reclame. De verkoper kan zijn zaak als zijn eigendom opeisen. Bij een gewone ontbinding heeft de verkoper slechts een concurrente vordering.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten