Consumentenkoop Juridisch Kennisbank

Verplichtingen van de verkoper (consumentenkoop)

De verkoper heeft een aantal verplichtingen (art. 7:9 BW) :

  1. eigendomsoverdracht;
  2. aflevering van de zaak;
  3. de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

1:Eigendomsoverdracht
De verkochte zaak, met toebehoren, moet in eigendom worden overgedragen. Door een levering vindt eigendomsoverdracht plaats (art. 3:84 BW). De levering van een roerende zaak gebeurt door middel van bezitsverschaffing; de levering van een onroerende zaak gebeurt door middel van het inschrijven van de notariële akte in het openbaar register.
Toebehoren zijn bijvoorbeeld reserve onderdelen en garantiebewijzen.
De eigendomsoverdracht moet vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen plaats vinden, tenzij de koper ze uitdrukkelijk heeft aanvaard (art. 7:15 BW).
Voorbeelden van bijzondere lasten: hypotheekrecht, erfpacht, pandrecht, recht van erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen.
De verkoper heeft hierbij een mededelingsplicht, zonder dat de koper een onderzoeksplicht heeft. Zie verder de artikelen 7:15 en 20 BW.

2:Aflevering van de zaak
Hieronder wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit (macht) van de koper (art. 7:9 lid 2  en 3 BW).
Bij roerende zaken vindt aflevering en eigendomsoverdracht meestal op hetzelfde moment plaats.
Bezitsverschaffing bij onroerende zaken vindt plaats door de koper in staat te stellen de macht uit te oefenen, bijvoorbeeld door het afgeven van de huissleutels.

3:Conformiteiteis
De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Deze eis wordt ook wel de conformiteiteis genoemd (art. 7:17, 18 BW)
De zaak voldoet niet aan de conformiteiteis als:

  • zij niet de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten;
  • er een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort wordt afgeleverd
  • de zaak afwijkt in getal, maat of gewicht van de overeenkomst.

Als wordt gekocht op basis van een monster of model, dan moet de zaak daarmee overeenstemmen.
Als de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan pleegt de verkoper wanprestatie.

Conformiteiteis consumentenkoop (art. 7:18 BW)
Evenals bij de gewone koopovereenkomst, geldt bij de consumentenkoop de conformiteiteis. Mededelingen van voorschakels (bijvoorbeeld van de fabrikant via diverse vormen van reclame), gelden als mededelingen van de verkoper, tenzij de verkoper ze duidelijk heeft weersproken.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten