Management Modellen Strategie

SWOT-analyse

Organisaties dienen regelmatig te evalueren of de gekozen strategie nog in lijn is met de ontwikkeling op de markt. Daartoe worden sterke en zwakke kanten van de organisatie in kaart gebracht. Tevens dient te worden gekeken naar de ontwikkelingen in de markt als het gaat om de kansen en bedreigingen die de desbetreffende markt biedt. Bij de sterke en zwakke kanten gaat het hier feitelijk om de interne aspecten, ofwel waar de organisatie goed of zwak in is. De kansen en bedreigingen zijn logischerwijs extern en derhalve markt gerelateerd.

Toepassing
Bij de SWOT-analyse dient in eerste instantie een externe analyse te worden verricht om vast te stellen of er kansen zijn voor de onderneming. Wanneer er kansen worden vastgesteld, dan is het noodzaak om de sterke en zwakke kanten van de onderneming in kaart te brengen.

Sterken kanten (Strenghts)
Hierbij gaat het om de aspecten waarin de organisatie goed in is (intern).

Zwakke kanten (Weaknesses)
Hierbij gaat het om de aspecten waar de organisatie (nog) niet goed in is (wederom intern).

Kansen (Opportunities)
Hierbij gaat het om de ontwikkelingen in de markt waar een organisatie van kan profiteren.

Bedreigingen (Threats)
Hierbij gaat het om de ontwikkelingen in de markt die kunnen voor een onderneming hinderlijk kunnen zijn.

Om tot goede analyses te komen is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen. Zo kan bijvoorbeeld de interne sterkten en zwakten inzichtelijk worden gemaakt door het 7S-model/INK-model toe te passen op de eigen organisatie. De kansen en bedreigen kunnen worden afgeleid van een externe analyse aan de hand van DESTEP en ABCD. De DESTEP-analyse brengt de macro-omgeving van een organisatie in kaart aan de hand van factoren zoals demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch. De ABCD-analyse brengt de meso-omgeving van de organisatie in kaart door te kijken naar de afnemers, de bedrijfstak, de concurrentie en de distributie.
De resultaten van de DESTEP en ABCD-analyse leiden tot het juist kunnen opstellen van een SWOT-analyse.
Nadat de SWOT-analyse is opgesteld kan een organisatie vervolgens bepalen welke strategie het beste aansluit:

Groeien
De combinatie van de sterke kanten van de onderneming en de kansen uit de markt biedt de onderneming de mogelijkheid om haar activiteiten in de markt verder uit te breiden. Hierbij gebruikt de onderneming de core competenties om de kansen in de markt op te pakken.

Terugtrekken
Wanneer de onderneming op een aantal gebieden niet goed is en er zijn forse bedreigingen vanuit de SWOT-analyse zichtbaar geworden, dan zal het moeilijk zijn om winstgevendheid te realiseren. In dat geval is terugtrekken uit de markt raadzaam.

Verdedigen
In elke markt zullen zich op een gegeven moment ontwikkelingen voordoen die een bedreiging voor de onderneming vormen. De onderneming dient zich hiertegen te verdedigen door, afhankelijk van de bedreiging, acties te ondernemen die ervoor zorgen dat de bedreiging afgewend of gereduceerd wordt.

Versterken
Het is noodzakelijk dat een organisatie weet wat de zwakke punten zijn, zodat de organisatie hier verbetering in kan aanbrengen om vervolgens kansen te benutten. Ook is het noodzakelijk om te weten wat de zwakke punten zijn, omdat zwakten mogelijk ook ervoor kunnen zorgen dat bepaalde kansen niet benut kunnen worden.

Resultaat
Op basis van de SWOT-analyse is de onderneming in staat om haar lange en middellange strategie te bepalen in termen van groeien, verdedigen, versterken of terugtrekken.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.