Categorie - Strategie

Management Modellen Strategie

Het FOETSJE-model

Het FOETSJE-model is een model die kan worden ingezet om de strategische opties, voortvloeiend uit de SWOT- en confrontatiematrix, te toetsen. Om te bezien of...