Ziekteverzuim te lijf als gecertificeerd anti-werkstress-adviseur

Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress is nu belangrijker dan ooit, onderstreept ook minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De HAN ontwikkelde daarom een speciale module Adviseur Werkvermogen. De mastermodule leidt op tot adviseur werkvermogen die het stressgerelateerde ziekteverzuim in een organisatie te lijf gaat. De module is erkend door Blik op Wer...
Lees verder

Organisatie- en personeelsmanagement

Bij HRM gaat het om het optimaal laten presteren van medewerkers, om zo hun bijdrage aan het succes van de organisatie te maximaliseren. HRM opereert op een belangenkruispunt van mensen en organisatie. Waar veel HRM-boeken het accent op personeel leggen, vertrekt dit boek vanuit de organisatie, omdat dit de context is waarin de factor personeel moet worden gezien. Het gaat om een voortdurende balans tussen organisatie- en medewerkersbelangen. Dit boek biedt een integrale benadering van organi...
Lees verder

Bedrijfskundige aspecten van HRM

Human Resources vervullen een steeds belangrijkere strategische rol in bedrijven en instellingen. In 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' geven experts ieder op hun eigen terrein inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor HRM. 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' biedt hiermee een nieuwe optiek in het HR-vak. Door de opmars van HRM als essentiële bedrijfsfuncties krijgt HRM steeds vaker te maken met strategische vraagstukken die vanuit een meer integrale bedrijfskundige optiek benaderd m...
Lees verder

Diversiteitswiel

Diversiteit verwijst naar het hele scala aan fysieke en culturele verschillen die het spectrum van verschillen tussen mensen vormen.Als kerndimensies kunnen worden aangemerkt: leeftijd, etnische afkomst, sekse, geestelijke/fysieke vermogens, nationaliteit en seksuele voorkeur. De secundaire dimensies betreffen: moedertaal, religie, opleiding, manier van werken, inkomen, werkervaring, geografische afkomst, burgerlijke staat en communicatiestijl. De genoemde dimensies zijn onderstaand weergegeven...
Lees verder